Vremenska postaja
Vipava - Pod gradom
Zemljepisna širina:
N 45° 50' 00"
Zemljepisna dolžina:
E 13° 57' 00"
Nadmorska višina:
105 m
Pregled nekaterih vremenskih dogodkov
PREGLED PRVEGA ČETRTLETJA 2020:
Ob koncu prvih treh mesecev letošnjega leta je najbolj opazen padavinski primanjkljaj. Dosedanjih 226,5 mm padavin je le dobrih 70% dolgoletnega povprečja (325 mm) v prvem četrtletju. Kljub temu je število padavinskih dni 31, malo več od povprečja, kar kaže na manj izdatne padavine.
Temperaturno povprečje prvih treh mesecev je za dobro stopinjo višje glede na predhodna leta. Najbolj sta k temu prispevala temperaturno nadpovprečna januar in februar, medtem ko je bil marec v povprečju - gledano zadnjih 6 let.

Najbolj vetroven je bil marec, natančneje zadnjih deset dni v mesecu. V tem obdobju je bilo bolj vetrovno kot januarja in februarja skupaj.
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Statisticni podatki za prvo četrtletje 2020.
Povprečna temperatura v prvem četrletju za obdobje zadjih nekaj let.
Skupna količina padavin v prvem četrtletju za obdobje zadnjih desetih let.
Število padavinskih dni v prvem četrtletju za obdobje zadnjih let.
Število dni s temperaturo pod lediščem (hladen dan) v zadnjih letih.
Pot vetra (km) za posamezen mesec.
PREGLED LETA 2019:
Letošnje leto, s povprečno temperaturo 14,4 °C, temperaturno ni izstopalo od prešnjih let. Najbolj topel je bil mesec junij in je bil glede na povprečja zadnjih nekaj let skoraj 2 °C toplejši. Podpovprečen pa je bil mesec maj, za dobre 3°C.
Letna količina padavin 1525,0 mm je blizu dolgoletnemu povprečju. S 365,2 mm padavin in 26 deževnimi dnevi je padavinsko najbolj izstopal november, sledil je december s 206,0 mm. Skupaj je tako v novembru in decembru padla več kot tretjina letne količine padavin. V letu 2019 je bilo 131 deževnih dni, kar je enako dolgoletnemu povprečju.
V primerjavi z letom 2018 je bilo leto 2019 manj vetrovno.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Statisticni podatki za leto 2019.
Klimogram za leto 2019.
Primerjava povprečnih letnih temperatur v zadjih letih (za leto 2017 so podatki pomankljivi).
Števio deževnih dni v zadnjih letih (za leto 2017 so podatki pomankljivi).
Deževen NOVEMBER 2019:
Letošnji november je najbolj izstopal po količini padavin in številu padavinskih dni. Skupna količina padavin je znašala 365,2 l/m². Dolgoletna povprečna novembrska količina padavin (obdobje 1981-2010) je 184 l/m², vendar v zadnji desetih letin narašča. Letošnji november je drugi najbolj deževen od leta 1948. Več padavin je bilo le novembra leta 2000 in sicer 426,6 l/m² (23 padavinskih dni).
Število padavinskih dni je bilo 26, kar je največ od leta 1948. Povprečje za november znaša 13 padavinskih dni.

Že drugo leto zapored novembra ni bilo negativnih temperatur, pred tem je v letih 2015, 2016 in 2017 temperatura novebra že padla pod ledišče.
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Statisticni podatki za november 2019.
Povprečna novemberska temperatura v zadnjem obdobju.
Skupna kolicina padavin v novembru v zadnjih devetih letih.
Stevilo padavinskih dni v novembru v zadnjih devetih letih. (Za leto 2017 podatki niso ustrezni.)
Najbolj dezevni novembri od leta 1948.
Vremenski podatki za POLETJE 2019:
Povprečna temperatura je znašala 24,7 °C, najtoplejši je bil mesec junij. To poletje precej odstopa glede števila dni z maksimalno temperaturo nad 30 °C (vroč dan), teh je bilo 75. Skupna količina padavin je bila 234,2 l/m², kar je dobrih 62 % dolgoletnega povprečja. Najbolj suh je bil junij z 52,4 l/m² (30 % dolgoletnega povprečja).

Arhiv: najbolj mokro je bilo poletje 1963 (710 l/m²), najbolj suho pa 2013 (180 l/m²), ki mu takoj sledi poletje 2003.
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Statisticni podatki za poletje 2019
Povprečna poletna temperatura zadnjih nekaj let
Skupna kolicina padavin zadnjih nekaj poletji
Stevilo vrocih dni
Stevilo padavinskih dni
Deževen MAJ 2019:
Letošnji maj je bil statistično precej zanimiv glede na pretekla leta. Povprečna mesečna temperatura je bila nekaj stopinj nižja, najvišja temperatura pa ni presegla 30 °C, kar je bilo redno v zadnjih letih.
Izstopa tudi število deževnih dni - 20. Od leta 1948 so bili le štirje maji bolj deževni (npr. 1954 - 25 dni, 1978 - 24 dni,... ). Skupna količina padavin (199,2 mm) je precej nad dolgoletnim povprečjem, ki znaša 121,0 mm. Ob tem pa je potrebno pogledati na prvo tretjino leta, ki je bila daleč pod povprečjem.
1 / 3
2 / 3
3 / 3

Povprecna majska temperatura v zadjih letih
Skupna kolicina padavin za maj v zadjih letih
Povprecna dnevna temperatura
Info:
Meteorološki podatki amaterske vremenske postaje Vipava - Pod gradom so NEURADNI in so le informativne narave. Meritve se od 20.1.2018 opravljajo s polprofesionalno vremensko postajo Davis vantage Pro2. Pred tem so se od septembra 2014 meritve opravljale z vremensko postajo WS 2800-IT.