Vremenska postaja
Vipava - Pod gradom
Zemljepisna širina:
N 45° 50' 00"
Zemljepisna dolžina:
E 13° 57' 00"
Nadmorska višina:
105 m
Najnižje in najvišje izmerjene vrednosti v tem mesecu
Temperatura in vlažnost
Najvišja temperatura 38.1 °C 05 August ob 4:33 PM
Najnižja temperatura 13.6 °C 14 August ob 5:54 AM
Najvišja temperatura rosišča 21.0 °C 06 August ob 12:36 PM
Najnižja temperatura rošisca 9.6 °C 11 August ob 4:45 PM
Najvišja občutena temperatura 41.0 °C 05 August ob 4:24 PM
Najnižja občutena temperatura 13.8 °C 14 August ob 5:54 AM
Najvišji toplotni index 41.3 °C 05 August on 4:23 PM
Najvišji dnevni minimum 23.7 °C 08 August
Najnižji dnevni maksimum 25.8 °C 13 August
Najvišja vlažnost 92 % 02 August ob 5:34 AM
Najnižja vlažnost 25 % 11 August on 4:36 PM
Največji dnevni razpon temperature 19.7 °C 14 August
Najnižji dnevni razpon temperature 7.7 °C 08 August
Padavine
Skupaj padavin v tem mesecu 4.6 mm
Največ padavin v enem dnevu 4.4 mm 02 August
Največ padavin v 1h 3.0 mm 02 August ob 3:40 AM
Največja jakost padavin 6.8 mm/hr 02 August ob 3:34 AM
Najdaljše obdobje suhih dni 10 dni do 12 August
Najdaljše obdobje deževnih dni 1 dni do 02 August
Veter
Največji sunek 56.3 km/h 09 August ob 9:50 AM
Najvišja povprečna hitrost vetra 20.9 km/h 07 August ob 5:10 PM
Najdaljša pot vetra / najbolj vetroven dan 299.4 km 09 August
Zračni tlak
Najnižji zračni tlak 1007.18 hPa 15 August ob 2:48 PM
Najvišji zračni tlak 1021.44 hPa 10 August ob 9:06 AM
Info:
Meteorološki podatki amaterske vremenske postaje Vipava - Pod gradom so NEURADNI in so le informativne narave. Meritve se od 20.1.2018 opravljajo s polprofesionalno vremensko postajo Davis vantage Pro2. Pred tem so se od septembra 2014 meritve opravljale z vremensko postajo WS 2800-IT.
Page updated 8/16/2022 2:32:01 AM powered by Cumulus v1.9.4 (1101)