Vremenska postaja
Vipava - Pod gradom
Zemljepisna širina:
N 45° 50' 00"
Zemljepisna dolžina:
E 13° 57' 00"
Nadmorska višina:
105 m
Najnižje in najvišje izmerjene vrednosti v tem mesecu
Temperatura in vlažnost
Najvišja temperatura 31.2 °C 15 September ob 2:02 PM
Najnižja temperatura 11.9 °C 20 September ob 7:33 AM
Najvišja temperatura rosišča 20.9 °C 05 September ob 5:56 PM
Najnižja temperatura rošisca 7.2 °C 20 September ob 3:13 AM
Najvišja občutena temperatura 33.6 °C 05 September ob 3:46 PM
Najnižja občutena temperatura -4.0 °C 11 September ob 1:22 PM
Najnižji občutek mraza zaradi vetra 0.0 °C 11 September ob 1:22 PM
Najvišji toplotni index 32.4 °C 05 September on 4:05 PM
Najvišji dnevni minimum 21.6 °C 11 September
Najnižji dnevni maksimum 21.8 °C 23 September
Najvišja vlažnost 94 % 23 September ob 4:52 AM
Najnižja vlažnost 36 % 03 September on 4:07 PM
Največji dnevni razpon temperature 17.2 °C 05 September
Najnižji dnevni razpon temperature 5.8 °C 23 September
Padavine
Skupaj padavin v tem mesecu 23.8 mm
Največ padavin v enem dnevu 10.2 mm 23 September
Največ padavin v 1h 4.0 mm 23 September ob 1:51 PM
Največja jakost padavin 25.2 mm/hr 23 September ob 1:44 PM
Najdaljše obdobje suhih dni 18 dni do 20 September
Najdaljše obdobje mokrih dni 4 dni do 02 September
Veter
Največji sunek 57.9 km/h 08 September ob 8:09 AM
Najvišja povprečna hitrost vetra 24.1 km/h 19 September ob 5:34 AM
Najdaljša pot vetra / najbolj vetroven dan 336.3 km 18 September
Zračni tlak
Najnižji zračni tlak 1009.72 hPa 01 September ob 12:53 AM
Najvišji zračni tlak 1028.62 hPa 14 September ob 11:31 AM
Info:
Meteorološki podatki amaterske vremenske postaje Vipava - Pod gradom so NEURADNI in so le informativne narave. Meritve se od 20.1.2018 opravljajo s polprofesionalno vremensko postajo Davis vantage Pro2. Pred tem so se od septembra 2014 meritve opravljale z vremensko postajo WS 2800-IT.
Page updated 9/24/2020 3:08:01 AM powered by Cumulus v1.9.4 (1101)